Począwszy od 2020r. , co roku Burmistrz Michałowa ogłasza nabór w wniosków na remont dróg gminnych dojazdowych ze środków budżetu Gminy.

Cel finansowania

– poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych dojazdowych;

– podniesienie standardów technicznych dróg dojazdowych, a co za tym idzie ich parametrów użytkowych;

– rozwój spójnej sieci dróg dojazdowych w skali lokalnej, w szczególności poprzez poprawę połączeń dróg dojazdowych z drogami wyższej kategorii,

– zwiększenie płynności ruchu,