Program umożliwia Stowarzyszeniom, Fundacjom oraz mieszkańcom Gminy Michałowo, wpływu na przeznaczenie środków z budżetu Gminy Michałowo na przedsięwzięcia i zadania o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym, które służą wspieraniu i promowaniu oraz rozwojowi, integracji i pobudzaniu aktywizacji lokalnych społeczności, zgodnie z warunkami określonymi w Uchwale Rady Miejskiej w Michałowie Nr XXXVI/372/22 z dnia 2022-07-06 w sprawie przyjęcia programu wsparcia lub realizacji zadań w zakresie małych projektów lokalnych na terenie Gminy Michałowo „Lokalna inicjatywa społeczna” na lata 2022-2024.

O wsparcie w ramach Programu wnioskować mogą jednostki pomocnicze Gminy Michałowo, Stowarzyszenia i Fundacje posiadające siedzibę na terenie Gminy Michałowo oraz sami mieszkańcy Gminy Michałowo posiadający poparcie co najmniej 50 mieszkańców gminy

Uchwała Rady Nr XXXVI/372/22 z dnia 2022-07-06 w sprawie przyjęcia programu wsparcia lub realizacji zadań w zakresie małych projektów lokalnych na terenie Gminy Michałowo „Lokalna inicjatywa społeczna” na lata 2022-2024