Program funkcjonuje od 2019 roku. Beneficjentami programu są mieszkańcy gminy Michałowo, zameldowani na terenie gminy Michałowo i jednocześnie faktycznie zamieszkujący jej teren, niebędący pensjonariuszami domu pomocy społecznej. Dochód osoby/rodziny nie może przekraczać kryterium dochodowego określonego na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w wysokości:

  • 300% wyżej podanego kryterium dla rodzin jednoosobowych i dwuosobowych;
  • 250% wyżej podanego kryterium dla rodzin trzyosobowych;
  • 200% wyżej podanego kryterium dla rodzin czteroosobowych i więcej osobowych.

Pomoc tym osobom/rodzinom w ramach niniejszego programu może stanowić uzupełnienie do kwoty 2.000 zł w skali 12 miesięcy od daty złożenia wniosku.