Harmonogram spotkań sołeckich z Burmistrzem na najbliższy tydzień (18-20 września)

Harmonogram spotkań Burmistrza z mieszkańcami sołectw

18 września 2023r. (poniedziałek)

  • godz. 16:00 u Sołtysa Sołectwa Tylwica odbędzie się spotkanie z mieszkańcami zamieszkałymi w Sołectwie Tylwica,
  • godz. 18:00 w świetlicy w Topolanach odbędzie się spotkanie z mieszkańcami zamieszkałymi w Sołectwie Topolany

19 września 2023r. (wtorek)

  • godz. 16:00 pod wiatą w Suszczy odbędzie się spotkanie z mieszkańcami zamieszkałymi w Sołectwie Suszcza
  • godz. 18:00 w świetlicy w Nowej Woli odbędzie się spotkanie z mieszkańcami zamieszkałymi w Sołectwie Nowa Wola

20. września 2023r. (środa)

  • godz. 16:00 pod wiatą w Cisówce odbędzie się spotkanie Burmistrza z mieszkańcami zamieszkałymi w Sołectwie Cisówka
  • godz. 18:00 pod wiatą w Nowosadach odbędzie się spotkanie z mieszkańcami zamieszkałymi w Sołectwie Nowosady
Skip to content