Harmonogram wywozu odpadów na 2020 rok

Zabudowa jednorodzinna

Miasto Michałowo

ul. Kamiennobrodzka, Hieronimowska, Młynowa do nr.20, Nowy Świat, Strzelecka, Polna, Podgórna, Słoneczna, Ogrodowa, Wyręby, Białostocka, Piaskowa, Łąkowa

Odpady zmieszane : 2020

9,20.I, 3,17.II, 2,16,30.III, 14,27.IV, 11,25.V, 8,22.VI, 6,20.VII, 3,17,31.VIII, 14,28.IX, 12,26.X, 9,23.XI, 7,21.XII

Tworzywa sztuczne i metale : 2020

9.I, 3.II, 2,30.III, 27.IV, 25.V, 22.VI, 20.VII, 17.VIII, 14.IX, 12.X, 23.XI, 21.XII

Papier : 2020

9.I, 3.II, 2,30.III, 27.IV, 25.V, 22.VI, 20.VII, 17.VIII, 14.IX, 12.X, 23.XI, 21.XII

Szkło : 2020

9.I, 3.II, 2,30.III, 27.IV, 25.V, 22.VI, 20.VII, 17.VIII, 14.IX, 12.X, 23.XI, 21.XII

BIO (zielone): 2020

20.I, 17.II, 16.III, 14,27.IV, 11,25.V, 8,22.VI, 6,20.VII, 3,17,31.VIII, 14,28.IX, 12,26.X, 9.XI, 7.XII

WORKI NIEUSZKODZONE ! GAŁĘZIE POWIĄZANE W PAKIETY

Odpady wielkogabarytowe : 2020

3.III, 1.IX

Miasto Michałowo

ul. Fabryczna, Sienkiewicza, Szkolna, 3- Maja, Żwirki i Wigury, Seweryna Michałowskiego, Górna, Plac11- Listopada, Kościelna, Św. Jana Pawła II

Odpady zmieszane : 2020

10,21.I, 4,18.II, 3,17,31.III, 15,28.IV, 12,26.V, 9,23.VI, 7,21.VII, 4,18.VIII, 1,15,29.IX, 13,27.X, 10,24.XI, 8,22.XII

Tworzywa sztuczne i metale : 2020

10.I, 4.II, 3,31.III, 28.IV, 26.V, 23.VI, 21.VII, 18.VIII, 15.IX, 13.X, 24.XI, 22.XII

Papier : 2020

10.I, 4.II, 3,31.III, 28.IV, 26.V, 23.VI, 21.VII, 18.VIII, 15.IX, 13.X, 24.XI, 22.XII

Szkło : 2020

10.I, 4.II, 3,31.III, 28.IV, 26.V, 23.VI, 21.VII, 18.VIII, 15.IX, 13.X, 24.XI, 22.XII

BIO (zielone): 2020

21.I, 18.II, 17.III, 15,28.IV, 12,26.V, 9,23.VI, 7,21.VII, 4,18.VIII, 1,15,29.IX, 13,27.X, 10.XI, 8.XII

WORKI NIEUSZKODZONE ! GAŁĘZIE POWIĄZANE W PAKIETY

Odpady wielkogabarytowe : 2020

4.III, 2.IX

Miasto Michałowo

ul. Gródecka, Młynowa od nr 20, Leśna , Projektowana, Świętojańska, Rolnicza, Klonowa, Sosnowa, Wierzbowa, Akacjowa, Topolowa, Jaworowa

Odpady zmieszane : 2020

11,22.I, 5,19.II, 4,18.III, 1,16,29.IV, 13,27.V, 10,24.VI, 8,22.VII, 5,19.VIII, 2,16,30.IX, 14,28.X, 12,25.XI, 9,23.XII

Tworzywa sztuczne i metale : 2020

11.I, 5.II, 4.III, 1,29.IV, 27.V, 24.VI, 22.VII, 19.VIII, 16.IX, 14.X, 25.XI, 23.XII

Papier : 2020

11.I, 5.II, 4.III, 1,29.IV, 27.V, 24.VI, 22.VII, 19.VIII, 16.IX, 14.X, 25.XI, 23.XII

Szkło : 2020

11.I, 5.II, 4.III, 1,29.IV, 27.V, 24.VI, 22.VII, 19.VIII, 16.IX, 14.X, 25.XI, 23.XII

BIO (zielone): 2020

22.I, 19.II, 18.III, 16,29.IV, 13,27.V, 10,24.VI, 8,22.VII, 5,19.VIII, 2,16,30.IX, 14,28.X, 12.XI, 9.XII

WORKI NIEUSZKODZONE ! GAŁĘZIE POWIĄZANE W PAKIETY

Odpady wielkogabarytowe : 2020

5.III, 3.IX

Kobylanka

Odpady zmieszane : 2020

11.I, 5.II, 4.III, 1,16,29.IV, 13,27.V, 10,24.VI, 8,22.VII, 5,19.VIII, 2,16,30.IX, 14,28.X, 12.XI, 9.XII

Tworzywa sztuczne i metale : 2020

11.I, 5.II, 4.III, 1,29.IV, 27.V, 24.VI, 22.VII, 19.VIII, 16.IX, 14.X, 25.XI, 23.XII

Papier : 2020

11.I, 5.II, 4.III, 1,29.IV, 27.V, 24.VI, 22.VII, 19.VIII, 16.IX, 14.X, 25.XI, 23.XII

Szkło : 2020

11.I, 5.II, 4.III, 1,29.IV, 27.V, 24.VI, 22.VII, 19.VIII, 16.IX, 14.X, 25.XI, 23.XII

BIO (zielone): 2020

22.I, 19.II, 18.III, 16,29.IV, 13,27.V, 10,24.VI, 8,22.VII, 5,19.VIII, 2,16,30.IX, 14,28.X, 12.XI, 9.XII

WORKI NIEUSZKODZONE ! GAŁĘZIE POWIĄZANE W PAKIETY

Odpady wielkogabarytowe : 2020

5.III, 3.IX

Zajma, Żednia, Sokole, Kopce, Pieńki, Majdan, MichałowoKolonia, Kamienny Bród, Krynica, Mościska, Tylwica, Tylwica – Majątek, Tylwica-Kolonia

Odpady zmieszane : 2020

13.I, 10.II, 9.III, 6,20.IV, 4,18.V, 1,15,29.VI, 13,27.VII, 10,24.VIII, 7,21.IX, 5,19.X, 16.XI, 14.XII

Tworzywa sztuczne i metale : 2020

13.I, 10.II, 9.III, 6.IV, 4.V, 1,29.VI, 27.VII, 24.VIII, 21.IX, 19.X, 16.XI, 14.XII

Papier : 2020

13.I, 10.II, 9.III, 6.IV, 4.V, 1,29.VI, 27.VII, 24.VIII, 21.IX, 19.X, 16.XI, 14.XII

Szkło : 2020

13.I, 10.II, 9.III, 6.IV, 4.V, 1,29.VI, 27.VII, 24.VIII, 21.IX, 19.X, 16.XI, 14.XII

BIO (zielone): 2020

13.I, 10.II, 9.III, 6,20.IV, 4,18.V, 1,15,29.VI, 13,27.VII, 10,24.VIII, 7,21.IX, 5,19.X, 16.XI, 14.XII

WORKI NIEUSZKODZONE ! GAŁĘZIE POWIĄZANE W PAKIETY

Odpady wielkogabarytowe : 2020

10.III, 21.IX

Topolany, Potoka, Hoźna, Krukowszczyzna, Hieronimowo, Kazimierowo, Nowa Wola

Odpady zmieszane : 2020

14.I, 11.II, 10.III, 7,21.IV, 5,19.V, 2,16,30.VI, 14,28.VII, 11,25.VIII, 8,22.IX, 6,20.X, 17.XI, 15.XII

Tworzywa sztuczne i metale : 2020

14.I, 11.II, 10.III, 7.IV, 5.V, 2,30.VI, 28.VII, 25.VIII, 22.IX, 20.X, 17.XI, 15.XII

Papier : 2020

14.I, 11.II, 10.III, 7.IV, 5.V, 2,30.VI, 28.VII, 25.VIII, 22.IX, 20.X, 17.XI, 15.XII

Szkło : 2020

14.I, 11.II, 10.III, 7.IV, 5.V, 2,30.VI, 28.VII, 25.VIII, 22.IX, 20.X, 17.XI, 15.XII

BIO (zielone): 2020

14.I, 11.II, 10.III, 7,21.IV, 5,19.V, 2,16,30.VI, 14,28.VII, 11,25.VIII, 8,22.IX, 6,20.X, 17.XI, 15.XII

WORKI NIEUSZKODZONE ! GAŁĘZIE POWIĄZANE W PAKIETY

Odpady wielkogabarytowe : 2020

16.III, 22.IX

Barszczewo, Ciwoniuki, Nowe Kuchmy, Stare Kuchmy, Gorbacze, Kuchmy Kuce, Kuchmy Pietruki, Kowalowy Gród, Oziabły, Kuryły, Kalitnik, Lewsze, Julianka, Juszkowy Gród, Bondary, Osiedle Bondary, Rybaki, Bagniuki, Tanica Dolna, Tanica Górna

Odpady zmieszane : 2020

15.I, 12.II, 11.III, 8,22.IV, 6,20.V, 3,17.VI, 1,15,29.VII, 12,26.VIII, 9,23.IX, 7,21.X, 18.XI, 16.XII

Tworzywa sztuczne i metale : 2020

15.I, 12.II, 11.III, 8.IV, 6.V, 3.VI, 1,29.VII, 26.VIII, 23.IX, 21.X, 18.XI, 16.XII

Papier : 2020

15.I, 12.II, 11.III, 8.IV, 6.V, 3.VI, 1,29.VII, 26.VIII, 23.IX, 21.X, 18.XI, 16.XII

Szkło : 2020

15.I, 12.II, 11.III, 8.IV, 6.V, 3.VI, 1,29.VII, 26.VIII, 23.IX, 21.X, 18.XI, 16.XII

BIO (zielone): 2020

15.I, 12.II, 11.III, 8,22.IV, 6,20.V, 3,17.VI, 1,15,29.VII, 12,26.VIII, 9,23.IX, 7,21.X, 18.XI, 16.XII

WORKI NIEUSZKODZONE ! GAŁĘZIE POWIĄZANE W PAKIETY

Odpady wielkogabarytowe : 2020

17.III, 23.IX

Bieńdziuga, Planty, Suszcza, Krugły Lasek, Odnoga-Kuźmy, Maciejkowa Góra, Bachury, Budy, Leonowicze,

Stara Łuplanka, Nowa Łuplanka, Romanowo, Szymki, Tokarowszczyzna, Pólko, Koleśno, Supruny, Sacharki

Odpady zmieszane : 2020

16.I, 13.II, 12.III, 9,23.IV, 7,21.V, 4,18.VI, 2,16,30.VII, 13,27.VIII, 10,24.IX, 8,22.X, 19.XI, 17.XII

Tworzywa sztuczne i metale : 2020

16.I, 13.II, 12.III, 9.IV, 7.V, 4.VI, 2,30.VII, 27.VIII, 24.IX, 22.X, 19.XI, 17.XII

Papier : 2020

16.I, 13.II, 12.III, 9.IV, 7.V, 4.VI, 2,30.VII, 27.VIII, 24.IX, 22.X, 19.XI, 17.XII

Szkło : 2020

16.I, 13.II, 12.III, 9.IV, 7.V, 4.VI, 2,30.VII, 27.VIII, 24.IX, 22.X, 19.XI, 17.XII

BIO (zielone): 2020

16.I, 13.II, 12.III, 9,23.IV, 7,21.V, 4,18.VI, 2,16,30.VII, 13,27.VIII, 10,24.IX, 8,22.X, 19.XI, 17.XII

WORKI NIEUSZKODZONE ! GAŁĘZIE POWIĄZANE W PAKIETY

Odpady wielkogabarytowe : 2020

18.III, 24.IX

sówka, Brzezina, Zaleszany, Nowosady, Jałówka, Kondratki, Kituryki, Gonczary, Dublany, Mostowlany Kolonia

Odpady zmieszane : 2020

17.I, 14.II, 13.III, 10,24.IV, 8,22.V, 5,19.VI, 3,17,31.VII, 14,28.VIII, 11,25.IX, 9,23.X, 20.XI, 18.XII

Tworzywa sztuczne i metale : 2020

17.I, 14.II, 13.III, 10.IV, 8.V, 5.VI, 3,31.VII, 28.VIII, 25.IX, 23.X, 20.XI, 18.XII

Papier : 2020

17.I, 14.II, 13.III, 10.IV, 8.V, 5.VI, 3,31.VII, 28.VIII, 25.IX, 23.X, 20.XI, 18.XII

Szkło : 2020

17.I, 14.II, 13.III, 10.IV, 8.V, 5.VI, 3,31.VII, 28.VIII, 25.IX, 23.X, 20.XI, 18.XII

BIO (zielone): 2020

17.I, 14.II, 13.III, 10,24.IV, 8,22.V, 5,19.VI, 3,17,31.VII, 14,28.VIII, 11,25.IX, 9,23.X, 20.XI, 18.XII

WORKI NIEUSZKODZONE ! GAŁĘZIE POWIĄZANE W PAKIETY

Odpady wielkogabarytowe : 2020

19.III, 25.IX

Zabudowa wielorodzinna

Michałowo

ul. Hieronimowska, Fabryczna, Sienkiewicza, Świętojańska, Klonowa, Gródecka, Szkolna,Osiedle Bondary

Odpady zmieszane : 2020

10,21.I, 4,18.II, 3,17,31.III, 7,15,21,28.IV, 5,12,19,26.V, 2,9,16,23,30.VI, 7,14,21,28.VII, 4,11,18,25.VIII, 1,8,15,22,29.IX, 6,13,20,27.X, 3,10,17,24.XI, 8,22.XII

Tworzywa sztuczne i metale : 2020

23.I, 20.II, 19.III, 29.IV, 28.V, 25.VI, 23.VII, 20.VIII, 17.IX, 29.X, 26.XI, 28.XII

Papier : 2020

23.I, 20.II, 19.III, 29.IV, 28.V, 25.VI, 23.VII, 20.VIII, 17.IX, 29.X, 26.XI, 28.XII

Szkło : 2020

24.I, 21.II, 20.III, 30.IV, 29.V, 26.VI, 24.VII, 21.VIII, 18.IX, 30.X, 27.XI, 29.XII

BIO (zielone): 2020

24.I, 21.II, 20.III, 3,10,17,24,30.IV, 8,15,22,29.V, 5,12,19,26.VI, 3,10,17,24,31.VII, 7,14,21,28.VIII, 4,11,18,25.IX, 2,9,16,23,30.X, 6,13,20,27.XI, 29.XII

WORKI NIEUSZKODZONE ! GAŁĘZIE POWIĄZANE W PAKIETY

Odpady wielkogabarytowe : 2020

4.III, 2.IX

Odbiór odpadów zgromadzonych w pojemnikach lub workach

realizowany jest w godz. od 6:00 do 21:00

Pojemniki i worki należy udostępnić w dniu odbioru , prosimy o ich wystawienie przed posesję

Nie udostępnienie pojemników lub worków danej frakcji w dniu odbioru

nie może stanowić reklamacji, w takich przypadkach odbiór realizowany będzie zgodnie z następną datą wynikającą z harmonogramu.

POBIERZ HARMONOGRAM (PDF)

Skip to content