Incydent, który nie licuje z godnością radnego

Podczas Dni Michałowa doszło do przykrego incydentu. Radny wylał mieszkańcowi miasta kufel piwa na głowę. Poszkodowany, wieloletni przewodniczący Rady poprzednich kadencji, złożył oficjalną skargę na zachowanie radnego do przewodniczącej Rady Miejskiej w Michałowie. Przewodnicząca skierowała skargę do Komisji Skarg Wniosków i Petycji, która na zebraniu w dniu 18.06 wysłuchała oświadczeń wszystkich stron. Komisja w czteroosobowym składzie stwierdziła, że „takie zachowanie nie licuje z pełnieniem funkcji radnego, jest nieakceptowalne i nie powinno mieć miejsca”.

Po uzyskaniu opinii komisji Rada Miejska w Michałowie, 27 czerwca podjęła stanowisko w tej sprawie:
„Rada Miejska w Michałowie wyraża krytyczne stanowisko wobec zachowania Bogdana Gryki podczas Dni Michałowa, który wylał na głowę mieszkańcowi naszej gminy kubek piwa. Takie zachowanie godzi w normy społeczne, przyzwoitość, godzi w dobre imię Rady i nie przystoi radnemu. Odcinamy się od tego typu zachowań i wyrażamy oburzenie. Apelujemy o wyrażenie prawdziwej skruchy i przeprosin oraz o refleksję na przyszłość podobnego zachowania.”
Za powyższym stanowiskiem głosowali: Ancipiuk Maria Bożena – Przewodnicząca, Bielenia Nina, Charytoniuk Marek – Wiceprzewodniczący, Chlabicz Mikołaj Borys, Grzegorczuk Agnieszka Jadwiga, Kazberuk Alina, Łuksza Waldemar, Ostaszewski Bogusław Andrzej.
Radni Ryszard Balcerzak i Piotr Dąbrowski, mimo obecności na sali, nie brali udziału w głosowaniu.

Skip to content