Informacja dotycząca składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku suszy w 2019 r.

Burmistrz Michałowa  informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku suszy w 2019 r.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej  Urzędu Miejskiego w Michałowie, pod adresem www.michalowo.eu , na stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego https://puw.bip.gov.pl/szacowanie-szkod-w-rolnictwie-wnioski/szacowanie-szkod-w-rolnictwie.html ,   także w Urzędzie Miejskim w Michałowie, pokój nr 9,  a w czasie   pracy komisji w terenie, wnioski będą dostępne w biurze podawczym urzędu.

We wniosku o szacowanie strat zgłaszający podaje  uprawy, w których wystąpiły szkody oraz wszystkie pozostałe inne uprawy – w oparciu o powierzchnię upraw wykazaną przez rolnika we wniosku  o dopłaty obszarowe na rok 2019. Należy też dołączyć kopię wniosku o dopłaty za rok 2019.

Ponadto rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą zobowiązani są do podania średniej rocznej ilości  poszczególnych grup zwierząt gospodarskich  (jako średnia roczna produkcja ustalona na podstawie 3 ostatnich lat).

W związku z brakiem możliwości poprawy podpisanych protokołów prosimy o rzetelne wypełnienie oświadczeń zgodnie z wnioskiem o przyznanie płatności za rok 2019 składanym do ARIMR.

Pliki do pobrania:

Skip to content