Informacja Kierownika USC w sprawie gminnych odznaczeń z okazji jubileuszu 25-lecia pożycia małżeńskiego.

Urząd Stanu Cywilnego w Michałowie informuje, iż:

zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Michałowa nr 275/2021 z dnia 4 stycznia 2021r. ustanowiono Gminne odznaczenie z okazji jubileuszu 25-lecia pożycia małżeńskiego.

Odznaczone zostaną pary małżeńskie obchodzące w danym roku kalendarzowym jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego, które są zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Michałowo.

Z urzędu odznaczone zostaną pary małżeńskie, które zawarły związek małżeński w 1999r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Michałowie, a także na wniosek pary małżeńskie, które zawarły związek małżeński w innym Urzędzie Stanu Cywilnego.

Osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie naszej gminy, które zawarły związek małżeński w 1999r. poza terenem Gminy Michałowo, mogą zgłosić chęć odznaczenia Gminnym odznaczeniem z okazji jubileuszu 25-lecia pożycia małżeńskiego. Zainteresowane pary powinny się zgłosić do Urzędu Stanu Cywilnego w Michałowie ul. Białostocka 11 pokój nr 10 – do dnia 31.03.2024r. (od poniedziałku – do piątku w godz. 7:15 – 15:15, tel. 85 7 131 786, 85 7 131 787).

 

 

Kierownik

Urzędu Stanu Cywilnego

 /-/ Agnieszka Ancipiuk

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content