INFORMACJA O KSZTAŁCENIU DOROSŁYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W MICHAŁOWIE

Informujemy, że planowane jest rozpoczęcie zajęć pierwszych semestrów Szkół Zaocznych dla Dorosłych:

  • liceum ogólnokształcące  dla dorosłych
  • SZKOŁA POLICEALNA

Technik BHP (1,5 roku) kwalifikacje:

MS.12–Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

  • Kwalifikacyjny Kurs  Zawodowy

Technik informatyk (2 lata) kwalifikacje:

EE.08 –Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.09 –Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

  • Kwalifikacyjny Kurs  Zawodowy

Technik rolnik (2 lata) kwalifikacje:

RL.03 – Prowadzenie produkcji rolniczej

RL.16 – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Zawód  ten zapewnia kwalifikacje niezbędne przy przekazywaniu gospodarstwa rolniczego i ubieganiu się o środki z funduszy Unii Europejskiej!

UWAGA:

  • Nauka w szkołach dla dorosłych jest bezpłatna
  • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele – 10 zjazdów w semestrze

Ubiegający się o przyjęcie proszeni są o składanie dokumentów sekretariacie Zespołu Szkół w Michałowie ulica Sienkiewicza 5

ZAPRASZAMY OSOBY DOROSŁE ORAZ MŁODZIEŻ DO PODJĘCIA NAUKI W NASZYCH SZKOŁACH !!!

Skip to content