Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie zwalczania wścieklizny u lisów.

I N F O R M A C J A
DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW, NA KTÓRYCH
ZOSTANĄ WYŁOŻONE  PRZYNĘTY ZE SZCZEPIONKĄ 
DO ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY U LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

w akcji wiosennej 2021 roku

          Celem skutecznego zwalczania wścieklizny – zostaną wyłożone na terenie województwa podlaskiego zostaną wyłożone przynęty ze szczepionką przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących, metodą zrzutów z samolotów,
– w planowanym terminie: od 22 do 30 kwietnia 2021r.

  • zrzucane przynęty mają kształt  kostek, koloru brunatnego, o średnicy ok. 4 cm, grubości ok. 1,5cm oraz zawierają zatopiony wewnątrz  plastikowy pojemnik  z płynną szczepionką,
  • zrzutem objęte będą kompleksy leśne, pola, łąki itp,  z pominięciem obszarów zabudowanych, rzek i zbiorników wodnych,
  • prosimy nie dotykać i nie niszczyć przynęt  – przynęty, które były dotykane przez ludzi nie są omijane przez lisy,
  • szczepionka jest nieszkodliwa dla innych zwierząt wolno żyjących i dla zwierząt domowych,
  • dla zachowania ostrożności, w przypadku dostania się szczepionki znajdującej się wewnątrz przynęty na błony śluzowe względnie na uszkodzony naskórek człowieka – należy miejsca  te dokładnie przemyć dużą ilością wody z mydłem,  i zasięgnąć porady  lekarza  med.,
  • po wyłożeniu przynęt, przez okres 2 tygodni należy ograniczyć możliwość przemieszczania się zwierząt domowych – trzymać psy na uwięzi, a koty w zamknięciu.

 

DZIĘKUJEMY ZA POMOC
W SKUTECZNYM  PRZEPROWADZENIU AKCJI  ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY.

Podlaski
                     Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Andrzej Czerniawski

Skip to content