Informacja „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Michałowo”

Gmina Michałowo informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy/miasta Michałowo” jest dofinansowane w 2021/2022 roku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.


Skip to content