Informacja w sprawie odznaczeń medalem Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie.

Urząd Stanu Cywilnego w Michałowie informuje, iż:

osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie naszej gminy, które zawarły związek małżeński w 1971r. poza terenem Gminy Michałowo, mogą zgłosić chęć odznaczenia medalem Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie. Dotyczy to również par, które zawarły związek małżeński przed 1971r. i do tej pory nie zostały odznaczone medalem za długoletnie pożycie małżeńskie.

Zainteresowane pary powinny się zgłosić do Urzędu Stanu Cywilnego w Michałowie ul. Białostocka 11 pokój nr 10 – do dnia 31.03.2021r. (od poniedziałku – do piątku w godz. 7:15 – 15:15, tel. 85 7 131 786, 85 7 131 787).

 

 

Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego
/-/ Agnieszka Ancipiuk

Skip to content