Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie wyniesienia skrzyżowań

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz uspokojenie ruchu poprzez wyniesienie powierzchni skrzyżowań na ulicach Leśna – Młynowa oraz Młynowa – Sienkiewicza

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 344/2021 z dnia 27 lipca 2021 r. – w dniu 6 sierpnia 2021 r. przeprowadzono konsultacje społeczne w celu poznania opinii mieszkańców Gminy Michałowo w sprawie propozycji poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz uspokojenie ruchu poprzez wyniesienie powierzchni skrzyżowań na ulicach Leśna – Młynowa oraz Młynowa – Sienkiewicza.

Konsultacje społeczne odbyły się w formie ankiety bezpośredniej, polegającej na zebraniu pisemnych opinii przez ankieterów z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.

Materiały dotyczące przedmiotu konsultacji udostępnione były w punkcie konsultacyjnym – Urzędzie Miejskim w Michałowie oraz na stronie internetowej Gminy Michałowo www.michalowo.eu i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie https://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

Po dokonaniu wszystkich czynności związanych z przeprowadzeniem głosowania, Gminna Komisja Konsultacyjna stwierdziła, że:

Liczba osób, które wzięły udział w konsultacjach wyniosła: 132

Liczba głosów ważnych: 131

Liczba głosów na (tak): 131

Liczba głosów na (nie): 0

 

Skip to content