INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MICHAŁOWIE – ANALIZA POPYTU

Głównym celem działalności Inkubatora Przedsiębiorczości w Michalowie będzie pomoc nowopowstałym firmom w osiągnięciu dojrzałości i zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku. Osoby zainteresowane ofertą będą mogły skorzystać m.in. z preferencyjnego najmu pomieszczeń biurowo-usługowych wyposażonych w meble, urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności na potrzeby lokalnej przedsiębiorczości. Dodatkowo, w ramach Inkubatora planuje się świadczenie usług wspierających funkcjonowanie i rozwój aktywności gospodarczej przedsiębiorców takich jak: doradztwo finansowe, prawne, czy promocja przedsiębiorstw objętych wsparciem Inkubatora.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania w przygotowanej ankiecie. Szacowany czas wypełnienia ankiety to 10 minut. Wypowiedzi są w pełni anonimowe i będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby Urzędu Miejskiego w Michałowie. Ankietę należy wypełnić do 13 maja 2022 roku.

Dziękujemy za współpracę i zrozumienie!

POBIErZ FORMULARZ ANKIETY
Skip to content