Dotyczy operacji pn. „Budowa Infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej nad Zalewem Siemianówka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycje w obszary wiejskie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

 


Celem projektu jest wsparcie potencjału turystyczno-rekreacyjnego Gminy Michałowo z jednoczesną ochroną środowiska naturalnego.

Projekt polegał na budowie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej nad Zalewem Siemianówka, w skład której weszły: street workout combo, siłownia zewnętrzna, plac zabaw, kosz na śmieci, parasole trzcinowe, Hot Spot oraz Infokiosk.

Pomysłodawcami i partnerami przy realizacji projektu były: Gmina Michałowo, Miejski Ośrodek Sportowy w Michałowo oraz Klub Sportowy w Michałowie.

 

Okres realizacji projektu: stycznia 2018 do czerwiec 2019 r.

Całkowita wartość projektu to 188 494,44 PLN.

Kwota dofinansowania wyniosła 116 816,00 PLN

Budowa Infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej nad Zalewem Siemianówka

Tags: Wykonane / Wykonano