Wartość Inwestycji: 590 060,86zł

Kwota Dotacji:           383 700,00zł

 

 

Wartość Inwestycji: 590 060,86zł Kwota Dotacji:           383 700,00zł    

Tags: Wykonane / Wykonano