Wartość inwestycji: 1 223 018,93 PLN

Kwota dotacji: 392 769 PLN

 

Wartość inwestycji: 1 223 018,93 PLN Kwota dotacji: 392 769 PLN  

Tags: Wykonane / Wykonano