Wartość Inwestycji:   12 152 659,30zł

kwota dofinansowania: 5 461 278,83zł

 

Wartość Inwestycji:   12 152 659,30zł kwota dofinansowania: 5 461 278,83zł  

Tags: Wykonane / Wykonano