Wartość Inwestycji: 1 166 513,47 PLN

Kwota dotacji: 488 673,67 PLN

 

Wartość Inwestycji: 1 166 513,47 PLN Kwota dotacji: 488 673,67 PLN  

Tags: Wykonane / Wykonano