Wartość Inwestycji: 1 544 195,48 zł

Kwota dotacji:               941 582,00 zł

 

Wartość Inwestycji: 1 544 195,48 zł Kwota dotacji:               941 582,00 zł  

Tags: Wykonane / Wykonano