Jak prawidłowo wypełnić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Szanowni Mieszkańcy!

Od dnia 1 stycznia 2021 zmienił się sposób naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z Uchwała Rady Miejskiej w Michałowie Nr XXIV/207/20 z dnia 2020-12-30 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty zmieniła się metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Wszyscy właściciele nieruchomości mieszkalnych powinni złożyć deklaracje do końca lutego 2021r.

UWAGA! Aby skorzystać z ulgi dla rodzin korzystających z Karty Dużej Rodziny, należy dołączyć do deklaracji kserokopię Karty Dużej Rodziny

  • W Biurze Podawczym w Urzędzie Miejskim w Michałowie
  • Można ją otrzymać od sołtysów wsi należących do Gminy Michałowo
  • Na stronie internetowej www.michalowo.eu

Wspólnota mieszkaniowa powinna dołączyć do deklaracji wypełniony formularz

WIĘCEJ O GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content