Archiwum Kategorii: Ochrona środowiska

Badanie ankietowe do Projektu – magazyny OZE dla gospodarstw domowych w Gminie Michałowo

Szanowni Państwo, W związku z ogłoszeniem naboru wniosków na projekty grantowe polegające na budowie lub rozbudowie magazynów energii elektrycznej [...]

OGŁOSZENIE: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Michałowo

Burmistrz Michałowa w ramach „Planu ochrony przed szkodliwością azbestu i programu  usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Michałowo [...]

Podstawowe zasady o których należy pamiętać przy spotkaniu wilka w lesie

PODSTAWOWE ZASADY O KTÓRYCH NALEŻY PAMIĘTAĆ PRZY SPOTKANIU WILKA W LESIE (materiał przygotowany przez RDOŚ w Białymstoku): Spotkania z wilkami [...]

Można składać wnioski o dofinansowanie termomodernizacji budynków i mieszkań.

Burmistrz Michałowa ogłasza nabór wniosków na dotację celową z budżetu gminy na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych [...]

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 06.02.2023

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Białymstoku informuje o wystąpieniu ryzyka przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 [...]

ZAWIADOMIENIE o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. [...]

Uwaga, nastąpi przerwa w dostawach wody z wodociągu Garbary

W związku z koniecznością przełączenia zasilania elektrycznego stacji uzdatniania wody w Garbarach informuję, iż w dniu 21.11.2022 r. nastąpi przerwa w dostawie [...]

UWAGA! Przerwa w dostawie wody.

W związku z awarią głównej sieci wodociągowej w miejscowości Garbary – SUV Garbary, informujemy o przerwie w zaopatrzeniu w wodę do miejscowości: [...]

Skip to content