Kolejne 2 miliony złotych na gminną infrastrukturę wodno – kanalizacyjną

Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą nr 159/2620/2020 z dnia 22 października 2020 r. zatwierdził listę operacji informującą o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno–ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 dla naboru od 24 sierpnia 2020 r. do 30 września 2020 r. – Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego 159/2620/2020 z dnia 22 października 2020 r.

W ramach naboru złożono 36 wniosków na kwotę całkowitą 61 751 618,93 zł, w tym wartość dofinansowania z EFRROW 30 535 719,00 zł.

Z uwagi na niewystarczające środki finansowe Województwo Podlaskie jest w stanie sfinansować projekty na kwotę pomocy ok 19,6 mln zł. (stan na 06.10.2020 wg. kursu euro EBC z dnia 29.09.2020 4,5435), a więc dofinansowanie otrzyma 16 pierwszych projektów na liście rankingowej.

Z uwagi na fakt, iż jest to już drugi konkurs tego typu w tym roku w którym Gmina Michałowo otrzymała 2 mln dotacji  ( o czym informowaliśmy TUTAJ ) , nie mogliśmy jako Gmina przystąpić do konkursu. Dlatego też w imieniu Gminy Michałowo wniosek konkursowy złożyła gminna spółka Niezapominajka.

Wniosek spółki Niezapominajka jest na 11 pozycji listy rankingowej, zatem otrzyma wnioskowane dofinansowanie w wysokości 2 milionów złotych. W ramach projektu zostanie przeprowadzona modernizacja studni głębinowych zlokalizowanych w Michałowie oraz zostanie wykonana przebudowa oczyszczalni ścieków w Rudni.

Skip to content