Kolejne drogi w gminie Michałowo do remontu

Niewiele dróg w gminie Michałowo pozostało do remontu, a i o te kilka kilometrów, które pozostały jeszcze do budowy, samorząd stara się o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Chodzi o 2 kilometry drogi do miejscowości Tylwica-Majątek oraz drogę w Sokolu i w miejscowości Kuchmy w stronę Podozieran. Budowa drogi do miejscowości Tylwica-Majątek to koszt ok. 1,1 mln zł, rozłożony na powiat białostocki – 600 tys. zł i gminę Michałowo – 500 tys. zł. Budowa drogi w Sokolu to koszt 2 mln zł, z tego 1 mln zł od wojewody podlaskiego (z FDS), 500 tysięcy – powiat białostocki i 500 tysięcy – gmina Michałowo. Podobnie przedstawia się sytuacja w miejscowości Kuchmy. Drogi te zostały zakwalifikowane do listy rezerwowej z Funduszu Dróg Samorządowych.

Przypomnijmy, że w lipcu Podlaski Urząd Wojewódzki poinformował, że dwie drogi gminne znajdujące się na terenie gminy Michałowo zostały zakwalifikowane na dofinansowanie z FDS.  Chodzi o przebudowę drogi gminnej na terenie wsi Kobylanka, której koszt szacowany jest na prawie 1,3 mln zł oraz drogę na terenie wsi Bińdziuga, Supruny, Koleśno, której koszt oszacowano na 1,2 mln zł. Po zatwierdzeniu przez premiera listy podstawowej i rezerwowej, zostaną określone kwoty dofinansowania.

Samorząd gminy Michałowo prowadzi obecnie rozmowy z powiatem białostockim, by wspólnie wyremontować drogi w Sokolu i drogę do miejscowości Potoki.

W gminie pozostałby do wyremontowania odcinek drogi wojewódzkiej pomiędzy miejscowościami Juszkowy Gród – Jałówka. W tej sprawie również trwają ustalenia, a gmina Michałowo deklaruje pokrycie części kosztów remontu.

Skip to content