1,5 mln zł od wojewody na drogi w gminie Michałowo.

Podlaski Urząd Wojewódzki ujął drogi Kuchmy – granica gminy oraz drogę w Sokolu na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
Dzięki dofinansowaniu w latach 2020-2021 zostaną przebudowane:
1. droga powiatowa Nr 1448B na odcinku Kuchmy – granica gminy Michałowo
2. droga powiatowa Nr 1444B – przejście przez miejscowość Sokole (przebudowa z rozbudową).
Wartość inwestycji szacuje się na prawie 1,3 mln zł – przebudowa pierwszej drogi i ponad 1,5 mln zł – przebudowa drugiej. Gminę Michałowo i Powiat Białostocki inwestycje będą kosztowały po 332,6 tys. zł i 483,4 tys. zł.

Istnieje też szansa na dofinansowanie remontu drogi w Topolanach. W tej kwestii radni Michałowa udzielili Powiatowi Białostockiemu pomocy w wysokości 30 tys. zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 30 stycznia, radni podkreślali jak ważna jest współpraca z Powiatem Białostockim w kwestii pozyskiwania funduszy na remont dróg.
– Każdą drogę, którą Powiat chce wyremontować, powinniśmy wspomóc finansowo, powinniśmy w tym uczestniczyć – przekonywał jeden z radnych.
Dyskusja dotyczyła projektu uchwały w sprawie pomocy Powiatowi na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Topolany.
Radni jednogłośnie podjęli uchwałę, przeznaczając 30 tys. zł na opracowanie dokumentacji.

Skip to content