Kolejni mieszkańcy odebrali umowy na docieplenia swoich mieszkań.

W środę 2 czerwca odbyła się w ratuszu miejskim skromna uroczystość przekazania podpisanych przez Burmistrza umów na dofinansowanie termomodernizacji kolejnych mieszkań w ramach gminnego programu dopłat do termomodernizacji mieszkań i budynków. Burmistrz pogratulował beneficjentom dodając, że jest to pierwszy tego typu program w Polsce i jest on finansowany w 100% z budżetu gminy.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w kolejnych edycjach. Jest to projekt nie socjalny, a proekologiczny i głównym kryterium jest obniżenie emisji gazów cieplarnianych. Projekt ten nie powinien być kojarzony z pomocą stricte socjalną – tutaj gmina ma inne programy prowadzone głównie przez MGOPS.  Program  jest skierowany do wszystkich mieszkańców, a nie tylko osób w trudnym sytuacji materialnej.

Środki finansowe zostaną wypłacone beneficjentom już jesienią br., niezwłocznie po ukończeniu i odbiorze inwestycji. Budynki wyremontowane w ramach programu zostaną oznaczone tablicami informacyjnymi (które również zostały przekazane podczas uroczystości);


Cel dotacji

Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych oraz poprawa efektywności energetycznej budynków

Beneficjenci

  • osoby fizyczne,
  • wspólnoty mieszkaniowe,
  • osoby prawne,
  • przedsiębiorcy.
Skip to content