KOMUNIKAT: Apelujemy do mieszkańców o zwracanie uwagi na zagrożenia powodowane przez zalegający na dachach śnieg

Przypominamy, że śnieg zalegający na dachu może być przyczyną tragedii, zwłaszcza gdy nie jest usuwany regularnie. Niebezpieczne dla zdrowia i życia są także lodowe sople i nawisy śniegowe. Trzeba je usuwać na bieżąco, by nie stanowiły zagrożenia dla ludzi. W kwestii tej prawo nakłada na administratorów i właścicieli budynków określone obowiązki. Za właścicieli obiektów budowlanych są uważane nie tylko osoby czy firmy, które dysponują wyłącznym prawem własności, ale też współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz instytucje mające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu.  Właściciele, zarządcy i administratorzy budynków są zobowiązani przez ustawę Prawo budowlane do usuwania z dachów śniegu i lodu. W czasie odwilży nawet kilkucentymetrowa warstwa śniegu robi się ciężka i często zamienia się w lód. To zjawisko bardzo niebezpieczne dla konstrukcji dachów płaskich, pokrywających np. hipermarkety czy hale produkcyjne. Usuwanie śniegu i lodu spoczywa nie tylko na właścicielach dużych budynków czy hal przemysłowych ale również na właścicielach prywatnych domów.

APELUJEMY ZATEM DO MIESZKAŃCÓW O ZWRACANIE UWAGI NA ZAGROŻENIA  POWODOWANE PRZEZ ZALEGAJĄCY NA DACHACH ŚNIEG.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content