Komunikat dla beneficjentów programu „Energia słoneczna w Gminie Michałowo”

W związku z realizacją Projektu nr WND-RPPD.05.01.00-20-0946/20 pn. „Energia słoneczna w Gminie Michałowo”, Gmina Michałowo informuje o braku możliwości odliczenia przez Grantobiorców w ramach podatkowej ulgi termomodernizacyjnej wydatków w części, w jakiej zostały one dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Regionalnego.

Grantobiorca nie może wykorzystać Grantu na sfinansowanie montażu instalacji, w przypadku której uzyskał uprzednio dofinansowanie ze środków publicznych. Grantobiorca zobowiązuje się także, że w przyszłości nie będzie występował o uzyskanie takiego dofinansowania do instalacji wykonanej w ramach umowy grantowej.

Oznacza to, że na potrzeby np. rocznego rozliczenia podatkowej ulgi termomodernizacyjnej wykazaną kwotę wydatków poniesionych na termomodernizację trzeba pomniejszyć o uzyskaną przez podatnika dotację.

Przykład:

Grantobiorca zamontował instalację, której całkowity koszt wynosi 30 000,00 zł. Otrzymał dofinansowanie w formie grantu w wysokości 24 000,00 zł. W ramach ulgi termomodernizacyjnej może odliczyć maksymalnie 30 000,00 – 24 000,00 = 6 000,00 zł.

 

Skip to content