Komunikat dotyczący jakości wody w studniach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu się jakości wody pod względem mikrobiologicznym rzeki Supraśl z uwagi na obecność dużej liczby Enterokoków.

Użytkowników studni przydomowych znajdujących się w promieniu ok. 1 km od koryta rzeki Supraśl, informujemy o możliwym zanieczyszczeniu wody i prosimy o nie spożywanie wody ze studni, gdy jakość wody budzi wątpliwości. Wskazanym byłoby również przebadanie wody ze studni pod względem mikrobiologiczym.

Niniejsze zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Skip to content