Komunikat Gminy Michałowo w sprawie uwzględnienia wybranych zabytków we Wnioskach o dotację dofinansowaną z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Komunikat Gminy Michałowo w sprawie uwzględnienia wybranych zabytków we Wnioskach o dotację dofinansowaną z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

 

 

W nawiązaniu do Ogłoszenia z dnia 26 stycznia 2023 r. oraz Komunikatu z dnia 16 marca 2023 r., w którym Gmina Michałowo powiadomiła, iż wybrane do uwzględnienia we Wniosku o dotację dofinansowaną z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, są następujące zabytki:

  1. Ruiny Pałacu w Hieronimowie,
  2. Polichromie ścienne w Prawosławnej Cerkwi p.w. Św. Mikołaja w Michałowie,
  3. Budynek Kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Jałówce,

 

Gmina Michałowo pragnie poinformować, iż z uwagi na to, że od momentu publikacji powyższych informacji, upłynęło niespełna 5 miesięcy, wcześniejsze rekomendacje Mieszkańców, na podstawie których dokonano wyboru ww. zabytków, pozostają w dalszym ciągu obowiązujące.

 

W związku z powyższym, Burmistrz Michałowa informuje, że zabytki, o których mowa powyżej, zostaną uwzględnione we Wniosku o udzielenie dotacji przez Gminę Michałowo dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w drugiej edycji naboru wniosków.

 

 

 

                                                                                                                      Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

Skip to content