KOMUNIKAT Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku skierowany do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

K O M U N I K A T  6

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku skierowany do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym oraz możliwością wystąpienia  niekorzystnych warunków meteorologicznych powodujących intensywne opady śniegu stanowiące potencjalne zagrożenie dla konstrukcji obiektów, oraz mogące powodować zagrożenie życia lub zdrowia, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, przypominam właścicielom i zarządcom obiektów o obowiązku bezwzględnego przestrzegania przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, w jakim w/w podmioty obliguje do przeprowadzania obowiązkowych kontroli oraz zapewnienia właściwego stanu technicznego i bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych.
Jednocześnie informuję, że Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego województwa podlaskiego zobowiązano do podejmowania działań inspekcyjno – kontrolnych obiektów budowlanych w powyższym zakresie ze szczególnym uwzględnieniem obiektów podwyższonego ryzyka (m. in. hipermarkety, hale sportowe, szkoły, sale gimnastyczne itp.) oraz obiektów stanowiących potencjalne zagrożenie (np. obiekty nieużytkowane, budynki użytkowane i nieremontowane od wielu lat).
Kontrolą objęte będą także roboty budowlane – w trakcie których wystąpienie niskich temperatur może mieć negatywny wpływ na właściwości wytrzymałościowe konstrukcji  w okresie ich budowy i użytkowania.

Andrzej Czaban
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Białymstoku

Skip to content