Komunikat – woda może być wykorzystywana do celów spożywczych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w wodzie z wodociągu Michałowo, zaopatrującego miejscowości: Kazimierowo, Kobylanka. Krynica, Michałowo, Mościska, Nowa Wola. Pieńki, Kopce, Topolany, Oziabły, Lewszc stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie manganu – 127 pg/l.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 część C w tabeli 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1747) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mangan nie powinien przekraczać 50 pg/l.

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z ww. rozporządzeniem.

Ponadnormatywny mangan występujący na poziomie jak wyżej wpływa na pogorszenie właściwości organoleptycznych wody (pogarsza wygląd i smak wody). Nie stwarza jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów i może być wykorzystywana do celów spożywczych.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż na podstawie sprawozdań z badań wody wykonanych przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, które wpłynęły do tutejszej Stacji w dniu 23.08.2022 r. nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli w wodzie do spożycia przez ludzi z wodociąg Michałowo. W związku z powyższym woda może być wykorzystywana do celów spożywczych.

Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Skip to content