KONSULTACJE SPOŁECZNE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI MICHAŁOWO

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu dotyczącym konsultacji społecznych dokumentu planistycznego

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI MICHAŁOWO

(zgodnie z Uchwałą Nr IX/75/19 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 27 czerwca 2019 r.)

organizowanym w dniu 29 lipca 2021 r. od godz. 14:30 w Urzędzie Miejskim w Michałowie – Sala Narad. Spotkanie będzie miało charakter warsztatu konsultacyjnego z użyciem map.

Poznanie potrzeb i oczekiwań Michałowskiej społeczności oraz dążenie do spójności planowanych działań jest dla nas bardzo istotne. Dlatego zależy nam na poznaniu Państwa opinii na temat koncepcji zagospodarowania części miejscowości Michałowo oraz na wypracowaniu wspólnie z uczestnikami spotkania propozycji rozwiązań w zakresie zagospodarowania przestrzennego danego terenu.

Zgłaszane podczas spotkania pomysły i propozycje pozwolą na wypracowanie właściwych rozwiązań przy sporządzaniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miejscowości Michałowo.

Istnieje możliwość zorganizowania transportu dla osób o szczególnych potrzebach, w tym niepełnosprawnych. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr tel. 85 7131 777.

Skip to content