Konsultacje w sprawie utworzenia parku krajobrazowego Doliny Świsłoczy

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, urząd marszałkowski przedstawił projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Doliny Świsłoczy. Wszelkie uwagi, postulaty i propozycje dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Doliny Świsłoczy należy wysyłać na załączonym formularzu na adres poczty elektronicznej dos@wrotapodlasia.pl w terminie do dnia 30 listopada 2021 r.. Ostateczną decyzję w sprawie utworzenia parku krajobrazowego podejmą radni sejmiku województwa.

WIĘCIEJ >> Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Doliny Świsłoczy

Skip to content