Marek Nazarko wyróżniony przez australijską Fundację POLCUL

W dniu 8 grudnia 2021 r. Dyrekcja Fundacji POLCUL w specjalnej edycji wyróżniła 5 osób świadczących pomoc humanitarną na granicy polsko-białoruskiej, w tym burmistrza Michałowa Marka Nazarkę za uczynienie Michałowa małą Rzeczypospolitą Humanitarną.

– Nagroda Fundacji z Australii świadczy o tym jak szerokim echem nie tylko w Polsce, ale i na świecie odbiły się podejmowane przez nas działania. A jest to nagroda nie tylko dla mnie, ale i dla całej naszej społeczności, bo dużo osób zaangażowało się w pomoc humanitarną na granicy – mówi Marek Nazarko.

W uzasadnieniu przyznania nagrody czytamy: W obliczu dramatu uchodźców i emigrantów usiłujących przedostać się na teren Polski, laureaci Fundacji nieśli wszechstronną humanitarną pomoc osobom zagrożonym utratą zdrowia a nawet życia.

Polcul powstał na początku 1980 roku w Australii, z inicjatywy Jerzego Bonieckiego, przemysłowca z Sydney, społecznika wielkiego formatu. Idea Polculu – początkowo nazwanego Fundacją Popierania Niezależnej Kultury Polskiej – wyrażała nadzieję i niepokój, które wzbudziły w nas wszystkich wypadki w Kraju, przede wszystkim masowy ruch Solidarności – nadzieje na odzyskanie suwerenności i niepokój o przyszłość rodzącej się w Polsce demokracji. 

Fundacja wyróżnia wyłącznie osoby indywidualne, chociaż zdaje sobie sprawę, że nie działali oni sami, lecz współdziałając z zespołem wielu innych ludzi dobrej woli oraz stowarzyszeń. Ktoś musi daną osobę zgłosić do Fundacji, nie można zgłosić się samemu. Dla Marka Nazarko to tajemnica, kto go zgłosił. W grudniu Fundacja wyróżniła samorządowca, lekarzy bez granic, działaczy społecznych.

W grudniu wyróżnienia Fundacji otrzymali:

Katarzyna Czarnota

Paulina Bownik

Marek Nazarko

Jakub Sieczko

Kamil Syller

Skip to content