Medale „Za zasługi dla obronności kraju” dla rodziców żołnierzy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 1991r. w sprawie zasad i trybu nadawania medalu „Za zasługi dla obronności kraju” oraz wzoru odznaki tego medalu i sposobu jego noszenia (Dz. U. z 2013r. poz. 1224 ze zm.) w celu okazania wysokiego uznania Rodzicom, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy Minister Obrony Narodowej może ich wyróżnić:

ZŁOTYM MEDALEM – jeżeli co najmniej pięcioro dzieci pełni lub pełniło nienagannie czynną służbę wojskową albo co najmniej troje dzieci pełni lub pełniło zawodową służbę wojskową,

SREBRNYM MEDALEM – jeżeli troje lub czworo dzieci pełni lub pełniło nienagannie czynną służbę wojskową.

W związku z powyższym prosimy zainteresowane osoby, które spełniają powyższe warunki o zgłaszanie się do Urzędu Miejskiego w Michałowie – Referatu Spraw Obywatelskich pok. nr 10 (poniedziałek – piątek 7.15 – 15.15), tel. 85 7 131 786  i podanie następujących informacji:

  1. imię (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe matki, imię ojca, data urodzenia – dot. rodziców żołnierzy
  2. aktualny adres zamieszkania rodziców
  3. imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, nr JW lub nazwa w której pełnił lub pełni służbę wojskową – dot. żołnierzy.

Zebrane informacje zostaną przekazane do Wojkowej Komendy Uzupełnień w Białymstoku celem sporządzenia wykazu rodziców, którzy zostaną uhonorowani stosownymi odznaczeniami.

Skip to content