Michałowo, Korycin i Turośń Kościelna to trzy pierwsze gminy w Polsce, które przygotowują się do założenia spółdzielni energetycznych

Burmistrz Michałowa Marek Nazarko, wójt Korycina Mirosław Lech i wójt Turośni Kościelnej Grzegorz Jakuć podpisali 2 lipca z zarządem Instytutu Rozwoju Społeczności Lokalnej ACTIVUS list intencyjny. Fundację reprezentowali Maciej Żywno i prof. Piotr Banaszuk.

Celem listu intencyjnego jest określenie potrzeb i zasad współpracy przy realizacji projektu RENALDO – „Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii – Renew (able) your Region, realizowanego na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz finansowany w 100% ze środków Unii Europejskiej oraz Niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego.

Celem projektu jest udzielenie wsparcia eksperckiego w zakresie przygotowania do założenia pierwszych, pilotażowych spółdzielni energetycznych w 3 gminach na terenie województwa podlaskiego.

Ta miła uroczystość odbyła się w gościnnych progach Urzędu Miejskiego w Michałowie.

 

Według przyjętego harmonogramu projekt ma być realizowany przez ok. 2,5 roku.

W przypadku każdej z gmin biorących udział w projekcie, wskazane zostaną optymalne dla nich rodzaje i moce instalacji odnawialnych źródeł energii. Przygotowana zostanie także kompletna dokumentacja założycielska i rejestracyjna dla danej spółdzielni.

– Bardzo się cieszymy, że zostaliśmy zaproszeni do tego programu. Jest to kolejny krok w naszych działaniach w kierunku gminy samowystarczalnej energetycznie. Na tym projekcie skorzysta gmina, jak i mieszkańcy, którzy przystąpią do spółdzielni. Skorzysta też środowisko, a o to właśnie nam chodzi – podkreśla burmistrz Michałowa Marek Nazarko.

 

W pilotażu programu, który ma służyć powstaniu spółdzielni energetycznych bierze udział sześć gmin, w tym trzy w Podlaskiem: Korycin, Michałowo i Turośń Kościelna i kolejne trzy z województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content