Michałowo laureatem Nagrody im. Pawła Adamowicza !

W Gdańsku ogłoszono dziś, 13 stycznia laureata nagrody im. Pawła Adamowicza. Została nim Gmina Michałowo! Burmistrz Marek Nazarko odbierze nagrodę 8 lutego w Brukseli na posiedzeniu Europejskiego Komitetu Regionów.
– To duża niespodzianka i ogromne zaskoczenie, bo już sama nominacja do nagrody była dla nas dużym wyróżnieniem. Bycie laureatem nagrody im. Pawła Adamowicza jest ogromnym zaszczytem i dla mnie jako gospodarza gminy – wielką dumą. Chciałbym podziękować Kapitule Nagrody i Europejskiemu Komitetowi Regionów. Chciałbym także pogratulować wszystkim nominowanym, znaleźliśmy się w bardzo szacownym gronie nominowanych. Przede wszystkim jestem dumny z naszych mieszkańców, ponieważ te wartości, które niesie ze sobą Unia Europejska, a tak naprawdę niesie ze sobą człowieczeństwo, udało nam się wdrożyć w życie i po prostu je urzeczywistnić, stały się realne. Jak mówi Marian Turski – XI przykazanie: Nie bądź obojętny! A słowa prezydenta Pawła Adamowicz: Dzielmy się dobrem – są tu najważniejsze – mówi burmistrz Michałowa Marek Nazarko.
W Gdańsku Michałowo reprezentował Konrad Sikora, zastępca burmistrza.
Gminę Michałowo do nagrody zgłosiły miasta Kraków, Gdańsk i Wrocław za udzielanie pomocy uchodźcom na granicy z Białorusią oraz za utworzenie Punktu Pomocy, ratowanie życia i zdrowia, zapewnienie odzieży, ciepłych posiłków i noclegów potrzebującym.
Znaleźliśmy się wśród bardzo zasłużonych pięciu nominowanych:
Ołeksandr Babicz, Burmistrz Hola Prystan na południu Ukrainy, reprezentujący wszystkich ukraińskich burmistrzów, którzy zostali porwani lub torturowani od początku rosyjskiej inwazji. Od sześciu miesięcy jest przetrzymywany w niewoli;
Wadym Bojczenko, Burmistrz Mariupola – za wsparcie dla przesiedleńców po pierwszej rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2014 r. oraz za nieustanną pracę na rzecz wsparcia mieszkańców Mariupola, którzy opuścili miasto po ostatniej inwazji rosyjskiej;
Burmistrzowie Ukrainy ( Stowarzyszenie Miast Ukrainy) nominacja jest dla wszystkich odważnych merów Ukrainy, którzy podczas brutalnej i nieuzasadnionej agresji militarnej Rosji promowali wolność, wartości demokratyczne, solidarność oraz walczyli z nietolerancją i mową nienawiści;
SOS Mediterranee, Europejska Organizacja humanitarna, nominowana za pomoc w ochronie życia migrantów na Morzu Śródziemnym, najbardziej niebezpiecznym szlaku migracyjnym na świecie.
Czym jest Nagroda im. Pawła Adamowicza?
Nagroda została ustanowiona przez miasta i regiony zrzeszone w Międzynarodowej Sieci Miast Schronienia (ICORN), Miasto Gdańsk i Europejski Komitet Regionów.
Ustanowienie Nagrody im. Pawła Adamowicza jest hołdem i uznaniem dla ludzi odważnych i sprawiedliwych w przeciwdziałaniu nietolerancji, radykalizacji, mowie nienawiści, terrorowi i ksenofobii. Dla tych, którzy w swoich środowiskach promują równe szanse, w łączenie społeczne i podstawowe prawa człowieka. Dla tych, którzy czerpią inspirację ze spuścizny Pawła Adamowicza i ją rozwijają – tak mówi o nagrodzie Joanna Dulkiewicz, Prezydent Gdańska.
Pierwszą laureatką nagrody im. Pawła Adamowicza została w 2021 roku prezydentka Kolonii Henriette Reker. Została nagrodzona za doskonałość i odwagę w działaniach na rzecz promowania wolności, solidarności i równości w swoim mieście.
Europejski Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE ze wszystkich 27 państw członkowskich. Został utworzony w 1994 r. w następstwie podpisania traktatu z Maastricht, a jego misją jest włączenie samorządów regionalnych i lokalnych w proces decyzyjny UE.
Międzynarodowa Sieć Miast Schronienia (ICORN jest międzynarodową organizacją skupiającą 75 miast i regionów w Europie i poza nią, która oferuje bezpieczne schronienie prześladowanym pisarzom i artystom, propaguje wolność słowa, broni wartości demokratycznych i działa na rzecz międzynarodowej solidarności.
Skip to content