Michałowo uskrzydla, czyli jak się zmieniła gmina w ciągu ostatnich 30 lat

XX sesja Rady Miejskiej w Michałowie w piątek, 31 lipca miała uroczysty charakter, odbyła się w ramach obchodów 30-lecia samorządu terytorialnego. Wśród zaproszonych gości pojawili się przedstawiciele marszałka i wojewody, przybyli starosta powiatu białostockiego Jan Perkowski i wicestarosta Romana Czepe. Były pamiątkowe grawertony, statuetki „Michałowo uskrzydla”, pamiątkowa tablica, diamentowe serce dla burmistrza i Michałowskie Cegiełki. Były podziękowania i gratulacje.

Jak przekazał wojewoda podlaski Bogdan Paszkowski w liście do samorządu Michałowa: „Gmina Michałowo jest przykładem jak zmieniły się na lepsze nasze małe społeczności, zarządzane przez samorządy”.

– Gmina Michałowo przez 30 lat przeszła olbrzymią transformację. Drogi, wodociągi, budynki użyteczności publicznej, cała infrastruktura się zmieniła na lepsze. Wiele dziedzin takich jak kultura, sport, edukacja zyskały nowoczesny wymiar. Dziś jesteśmy gminą kreatywną, odważną, podejmującą wyzwania. Patrzymy do przodu, a nie za siebie. Dokonane to zostało wysiłkiem wielu naszych mieszkańców, a mogliśmy też liczyć na wielu przyjaciół. – powiedziała otwierając sesję przewodnicząca Rady Miasta Maria Ancipiuk.

Zastępca burmistrza Michałowa Konrad Sikora nakreślił historię samorządu i zaprezentował krótki film.

– Nagrody w postaci grawertonów z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego oraz statuetek „Michałowo uskrzydla” zostały ustanowione decyzją prezydium Rady Miejskiej po konsultacjach z burmistrzem, pracownikami jednostek gminy, Radą Rodziców placówek oświatowych oraz mieszkańców – powiedział Konrad Sikora.

Grawertony w kategorii Przyjaciel 30-lecia Gminy Michałowo otrzymali;

Wojewoda podlaski (w jego imieniu szef biura wojewody Adam Jakuć), starosta Jan Perkowski i wicestarosta Roman Czepe. Grawertony otrzymali: również Nadleśniczy Żedni Andrzej Gołembiewski, Komendant Placówki Straży Granicznej w Michałowie Włodzimierz Pielach, Kierownik Posterunku Policji w Michałowie Mariusz Baran, właściciel Gospody w Michałowie Anatol Timoszuk, Jerzy Ostapczuk i Zespół Prymaki, były kierownik ZGKiM, późniejszy prezes SSSE Robert Żyliński.

Grawerton w kategorii samorządowiec 30-lecia Gminy Michałowo otrzymała obecna przewodnicząca Rady, samorządowiec wielu kadencji, Maria Ancipiuk.

Grawerton w kategorii merytorycznej pracy na rzecz samorządu otrzymał radny 4 kadencji, były wiceprzewodniczący i były przewodniczący Rady Mikołaj Worona.

Grawerton za wkład w rozwój inwestycyjny Gminy Michałowo trafił do rąk Elżbiety Rosińskiej, pracownika 30-lecia.

Grawerton w kategorii pracownik samorządowy otrzymała osoba pracująca od 1983 r. przy wszystkich włodarzach od naczelnika do burmistrza – Jolanta Narolewska.

Dyrektorem 30-lecia został wieloletni nauczyciel i dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie Edward Godlewski. Nauczycielami 30-lecia zostali (także głosami Rady Rodziców) Leon Jarmocik (szkoła średnia), Anna Rasiuk (szkoła podstawowa) i Iwona Nazarko (przedszkole).

Grawerton za największy wkład w rozwój kultury 30-lecia otrzymała była dyrektor GOK Michałowo Anna Cylwik-Dobrowolska (obecnie pełnomocnik Prezydenta Miasta Białegostoku ds. równego traktowania).

Działaczem kultury 30-lecia została związana z GOK Michałowo od 2002 r. Małgorzata Tarasewicz.

Grawerton za największy wkład w rozwój sportu otrzymał Dariusz Golak, dyrektor MOSiR w Michałowie.

Grawerton w kategorii ochrona zdrowia trafił do lekarzy z Przychodni Rodzinnej Anny Chlabicz i Jerzego Dzieniszewskiego.

Grawerton za największy rozwój gospodarczy otrzymała dyrektor Banku Spółdzielczego w Michałowie Beata Jagielska.

Grawerton w kategorii działalność rolnicza trafił do właściciela dużego gospodarstwa wiodącego prym w produkcji rolniczej Piotra Tarasiewicz oraz do Stanisława Szczepańczuka prowadzącego gospodarstwo o charakterze przedsiębiorstwa produkcyjnego, angażującego się w inicjatywy społeczne.

Grawerton w kategorii sołtys 30-lecia otrzymała Luba Aksiucik, najdłużej sprawujaca tę funkcję, a wszyscy sołtysi zostali uhonorowani symbolicznymi statuetkami.

Społecznikiem 30-lecia zostało Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany ANAWOJ.

Pamiątkowe statuetki otrzymali również księża obu wyznań, którzy najdłużej byli proboszczami obu parafii ks.  mitrat Jan Jaroszuk i ks. Ryszard Paszkiewicz.

Strażakiem 30-lecia zostali Krzysztof Oczko i Waldemar Łuksza.

 

Pamiątkowe statuetki „Michałowo uskrzydla” trafiły do rąk wszystkich radnych miejskich i dwóch powiatowych, dyrektorów i kierowników podległych jednostek, kierowników referatów UM.

Mimo wakacji i nietypowego roku szkolnego samorząd postanowił docenić uczniów za najlepsze wyniki w nauce i osiągnięte sukcesy. Statuetki i upominki otrzymali: Zuzanna Ancipiuk– najlepszy absolwent, za uzyskanie najwyższej średniej ocen 6,0 i zachowanie wzorowe oraz Radosław Kaliszuk– największy sukces, za zdobycie tytułu trzykrotnego finalisty wojewódzkich konkursów przedmiotowych z matematyki i informatyki.

Inwestycją 30-lecia głosami mieszkańców (głosowanie odbywało się poprzez stronę internetową) została uznana Pływalnia „Na Fali”. Pamiątkową tablicę z rąk burmistrza odebrał dyrektor MOSiR-u Dariusz Golak.

Podczas sesji wręczone zostały również Michałowskie Cegiełki, nowym mieszkańcom Michałowa, którzy sprowadzili się do gminy i pobudowali domy. Wręczono 30 Cegiełek oraz 15 pamiątkowych tablic związanych z realizacją gminnego programu pn. „Droga do twojego gospodarstwa” (w tym roku odbywa się pierwsza edycja tego programu).

Nie obyło się bez docenienia pracy burmistrza na rzecz gminy.

– Radni postanowili uhonorować naszego burmistrza Marka Nazarko, który niczym wielki budowniczy przekształcił wieś w miasto – powiedziała przewodnicząca Rady Maria Ancipiuk wręczając burmistrzowi specjalną statuetkę Diament Ziemi Michałowskiej. – Statuetka przedstawia serce, w którym jest diament, a symbolizuje zaangażowanie w sprawy Michałowa.

Burmistrz przedstawił gościom i radnym, jak zmieniło się Michałowo i cała gmina przez ostatnie 30-lat, składając przy tym podziękowania mieszkańcom, pracownikom urzędu i podległych jednostek, przyjaciołom gminy.

– Michałowo wykonało kawał dobrej roboty – podkreślił Marek Nazarko. – A przed nami kolejne 30 lat.

Burmistrz wymienił projekty, które już są w realizacji, takie jak bioróżnorodność czy projekt Siemianówka oraz 4 pomysły na duże projekty ze wsparcie środków unijnych: Centrum OZE, Podlaskie Schronisko dla Zwierząt, Centrum Kultur i Centrum Disco Polo.

– A kiedy kończymy 30 lat i zaczynamy nowe 30 lat, zaczynamy też naszą nową inicjatywę – projekt „Zamieszkaj w Michałowie”. Rozpoczynamy duży program budowy mieszkań. Nowe mieszkania, to nowi mieszkańcy, a bez mieszkańców nie ma rozwoju gminy. I to będzie nasze wyzwanie na najbliższe lata – zakończył burmistrz.

Skip to content