Michałowo wyemituje obligacje na łączną kwotę 6,9 mln zł

Uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu podjęli radni Michałowa na czwartkowej, 30 stycznia Sesji Rady Miejskiej. Gmina wyemituje 6900 obligacji o nominale 1000 zł każda do indywidualnych, nie więcej niż 100 adresatów. Dwie transze w 2020 r. i jedna w 2021 roku. Wykup obligacji nastąpi w 2029, 2030 i 2031 roku.

– Nasza gmina podjęła się realizacji różnego rodzaju działań inwestycyjnych i bieżących, jak np. przejęcie szkoły. Jeśli chodzi o bieżące działania mamy zabezpieczone środki w budżecie. Natomiast potrzebujemy środków na wkłady własne do projektów unijnych czy projektów z Funduszu Dróg Samorządowych. I nie powinniśmy odkładać tych inwestycji za 5 lat, jeśli teraz są możliwości. Emisja obligacji jest o wiele bardziej korzystna niż zaciąganie kolejnego kredytu. Odsetki też są mniejsze. Obligacje emitują już po raz kolejny Siemiatycze oraz Bielsk Podlaski – przekonywał radnych burmistrz Marek Nazarko. – I mogę obiecać, że żadna złotówka z obligacji nie zostanie wydana na inwestycje bez środków zewnętrznych.

Radny Ryszard Balcerzak w dyskusji nad projektem uchwały zaproponował, by wykup obligacji nastąpił w 2026 r, a nie w 2029.

– Przewiduję, że będzie pan rządził dwie kadencje, czyli do 2028 r. – powiedział radny zwracając się do burmistrza Marka Nazarko – więc jeśli zadłużamy gminę na prawie 7 mln zł, to niech spłaca ta rada, która gminę zadłużyła, a nie pozostawia długi kolejnym.

– W 2024 r. kończymy spłacanie kredytu, więc możemy zaplanować wykup obligacji od 2025 r. Jednakże w 2027 r. kończy się perspektywa unijna i na koniec może być dużo projektów, w których jako gmina moglibyśmy uczestniczyć. I nie ważne, kto wtedy będzie burmistrzem, raczej będzie mu zależało na inwestycjach dla dobra gminy. A nie byłoby korzystne obciążanie budżetu wykupem obligacji, gdy trzeba mieć środki na wkłady własne – przekonywał burmistrz Nazarko.

Wniosek formalny o skrócenie terminu wykupu obligacji, zgłoszony przez radnego Balcerzaka, przepadł w głosowaniu: 3 głosy za przyjęciem wniosku, 7 przeciwko, a 3 wstrzymujących się od głosu. Natomiast za podjęciem uchwały w pierwotnym kształcie głosowało 10 na 13 radnych. Trzech radnych było przeciw.

Skip to content