Michałowski Okrągły Stół

Z okazji 30-lecia obrad Okrągłego Stołu i pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce, 15-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i 10-lecia uzyskania przez Michałowo praw miejskich samorząd miasta zorganizował Michałowski Okrągły Stół. Uroczyste obrady odbyły się w ramach Dni Michałowa, w sobotę 1 czerwca.

Uczestniczyli w nich Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Beata Ancipiuk, burmistrz Marek Nazarko, Przewodniczący Podlaskiej „Solidarności” Józef Mozolewski, Wicestarosta Powiatu Białostockiego Roman Czepe, dyrektor Państwowego Archiwum w Białymstoku Marek Kietliński, szef sztabu wyborczego Komitetu Obywatelskiego Ziemi Białostockiej do wyborów 4 czerwca 1989 Jerzy Muszyński, duchowni – proboszczowie obu wyznań, mieszkańcy – przedstawiciele różnych zawodów, nauczycielka, lekarka, opiekun społeczny, pracownik zakładu komunalnego, rolnik, przedstawicielka młodzieży oraz poprzedni włodarze gminy Michałowo: Zenon Bezubik, Sławomir Jośko.

Obrady rozpoczęły się od uczczenia minutą ciszy zmarłego niedawno Karola Modzelewskiego.

Wszyscy obecni byli zgodni jak ważne były to wybory 4 czerwca 1989 r. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej i rozwój Michałowa w ciągu ostatnich kilkunastu lat to są konsekwencje tamtych wyborów.

– To było bardzo ważne, przełomowe wydarzenie – podkreślił Marek Kietliński.

– Udało nam się w sposób bezkrwawy przejąć władzę, niewielu to się udało, a nam się udało. Ja wówczas byłem dumny, że jestem Polakiem – mówił Jerzy Muszyński.

– Różnie się ocenia Okrągły Stół, nie ulega jednak wątpliwości, że częściowo wolne wybory były jego konsekwencją – dodał Józef Mozolewski.

– Życzyłbym wszystkim, byśmy umieli odróżnić rzeczy, o które trzeba się spierać i rzeczy, w których trzeba być razem – uzupełnił Roman Czepe.

Przedstawicielka młodzieży, 19-letnia dziewczyna podkreśliła, że urodziła się 11 lat po tamtych wydarzeniach:

– Urodziłam się w wolnym kraju i mogę sobie na wszystko pozwolić. Trzeba dbać o tę wolność. Chciałabym, gdy za 30 lat się ponownie spotkamy przy takim Okrągłym Stole, byśmy nadal żyli w wolnej Polsce.

– Dla mnie wolność to samorząd – podsumował Marek Nazarko – A samorząd oznacza, że wszystko możemy zrobić dla dobra mieszkańców.

I porównał samorząd do kawałka drewna. U jednego taki kawałek drewna będzie leżał pod płotem i gnił, drugi wrzuci go w ogień i uzyska płomień na chwilę, a trzeci z niego stworzy rzeźbę. I ta rzeźba przetrwa.

Po obradach uczestnicy udali się na uroczystości Dni Michałowa do Parku 4 czerwca, gdzie odbyło się widowisko słowno-muzyczne „Drogi do wolności”, przygotowane przez uczniów szkoły podstawowej oraz debata „Co nam dała ta wolność”, w której wzięli udział Marek Nazarko, Józef Mozolewski, Marek Kietliński i Jerzy Muszyński, moderowana przez zastępcę burmistrza Konrada Sikorę.

 

Skip to content