Mieszkańcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członków obwodowych komisji wyborczyc

Szanowni Państwo z uwagi na to, iż w wielu obwodach brakuje chętnych do pracy w komisjach informujemy iż zainteresowani wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członków komisji wyborczych w Wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020.  Zgłoszenia można umieszczać w skrzynce oddawczej w Urzędzie Miejskim lub e-mailowo sekretariat@michalowo.eu (a następnie pocztą tradycyjną).

POBIERZ Formularz zgłoszeniowy
Skip to content