Montaż kolektorów słonecznych i fotowoltaiki na obiektach prywatnych

W skrócie:

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych to:

Instalacja fotowoltaiczna:

  • o mocy do 5 kWp – maksymalnie 7 000,00 PLN za 1 kWp;

  • o mocy powyżej 5 kWp – maksymalnie 6 000,00 PLN za 1 kWp.

Instalacja kolektorów słonecznych:

  • dostosowana do potrzeb 1 – 3 osób – maksymalnie 18 000,00 PLN;

  • dostosowana do potrzeb 4-5 osób – maksymalnie 21 000,00 PLN;

  • dostosowana do potrzeb 6 i więcej osób – maksymalnie 25 000,00 PLN.

Planowane pozyskanie dofinansowania do instalacji w wysokości około 70 -75% wartości netto instalacji.

Wkład własny mieszkańca wyniesie 30 – 25% kosztów netto instalacji wraz z podatkiem VAT od całej wartości urządzenia i kosztów instalacji w wysokości 8%.

Skip to content