Nabór wniosków o dofinansowanie do instalacji OZE

W związku z realizowanym projektem w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii, Gmina Michałowo ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie do instalacji OZE (kolektory społeczne oraz instalacje fotowoltaiczne). Dofinansowanie wyniesie 80% kosztów netto. Termin składania to 15.06.2019r. Miejsce przyjmowania wniosków: pokój nr 2 w Urzędzie Gminy Michałowo, ul Białostocka 11, 16-050 Michałowo. Tel: 85713776

Wnioskodawca musi być mieszkańcem gminy i musi spełniać następujące kryteria:
a) być właścicielem nieruchomości zabudowanej i gruntowej na których planowany jest montaż instalacji – w przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu (należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo);
b) posiadać pozwolenie na użytkowanie budynku lub zgłoszenie zakończenia budowy.

Koszty podatku VAT nie stanowią wartości dofinansowania i będą pokryte przez mieszkańca. Stawka podatku VAT będzie wynosiła 8% w przypadku instalacji montowanych wewnątrz lub na budynku mieszkalnym oraz 23% poza budynkiem mieszkalnym (na gruncie, garażu, budynku gospodarczym itd.).

Skip to content