Nagroda im. Pawła Włodkowica dla społeczności Michałowa

Społeczność samorządowa Michałowa została wyróżniona tegoroczną nagrodą RPO im. Pawła Włodkowica za zaangażowanie władz gminy i społeczności lokalnej w pomoc migrantom. Poinformował o tym rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek podczas otwarcia punktu pomocy humanitarnej w Michałowie w piątek, 5 listopada.

– Intencją przyznania tej Nagrody jest wyróżnienie ludzi, instytucji, wspólnot, które chronią wartości, które chronią wolności i prawa człowieka, niejednokrotnie przy braku wsparcia ze strony większości. W ten sposób chciałem wyróżnić wspólnotę mieszkańców Michałowa i wskazać, że tego typu działalność jest wzorem do naśladowania i powinna być powielana, bo najważniejsza powinna być ochrona zdrowia i życia ludzkiego – powiedział Marcin Wiącek

Nagrodę przyznaje Kapituła, w której skład wchodzą wszyscy rzecznicy praw obywatelskich i dotychczasowi laureaci Nagrody – za obronę podstawowych wartości i prawd, nawet wbrew zdaniu większości.

Kapituła obradowała 3 listopada br. To Marcin Wiącek zaproponował, by w tym roku uhonorować Nagrodą społeczność samorządową miasta Michałowa. Decyzję o uhonorowaniu Kapituła podjęła jednomyślnie.

Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się w grudniu.

Obchody Dnia Praw Człowieka

Każdego roku 10 grudnia, w rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w Paryżu w 1948 roku Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Jest to szczególna okazja do spotkań i dyskusji nad stanem przestrzegania praw człowieka.

Podczas spotkania wręczana jest nagroda Rzecznika Praw Obywatelskich im. Pawła Włodkowica. Nagroda ma charakter honorowy i przyznawana jest corocznie jako wyraz uznania RPO dla występowania w obronie podstawowych wartości i prawd, nawet wbrew zdaniu i poglądom większości.

Patron Nagrody

Paweł Włodkowic (urodzony ok. 1370 r., zmarł w 1435 r.) – uczony, pisarz religijny i polityczny, obrońca interesów Polski w sporach z Krzyżakami. Był rektorem Akademii Krakowskiej w latach (1414 – 1415), potem prorektorem, a następnie osiadł jako proboszcz w Kłodawie. Brał udział w soborze w Konstancji (1414 – 1418), gdzie przedstawił „Tractatus de potestate papae et imperatoris respektu infidelium” (O władzy papieża i cesarza nad niewiernymi). Sprzeciwił się w nim chrystianizacji drogą wojen i przemocy oraz opowiedział się za prawem pogan do zachowania własnej tożsamości politycznej. Reprezentował Polskę przeciwko Krzyżakom na sądzie rozjemczym cesarza Zygmunta Luksemburskiego w 1420 roku we Wrocławiu oraz w 1421 roku na sądzie papieskim w Rzymie.

Laureatami nagrody zostali m.in. miesięcznik Więź, siostra Małgorzata Chmielewska, Antonin Scalia (Sąd Najwyższy USA), Aleksandr Bialacki (białoruski działacz społeczny), ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Adam Strzębosz, Wiktor Osiatyński.

Skip to content