Nagrody Artystyczne Burmistrza Michałowa

Od tego roku będą przyznawane rokrocznie Nagrody Artystyczne Burmistrza Michałowa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Radni podjęli w tej sprawie uchwałę podczas ostatniej, 29 grudnia sesji.

– Mamy programy pomocowe ogólne, a chcemy stworzyć możliwości, by w sytuacjach szczególnych, jednostkowych móc zauważyć i docenić czyjąś działalność artystyczną – powiedział burmistrz Marek Nazarko.

Nagrody mogą być przyznane za całokształt działalności lub za konkretne osiągnięcie. Burmistrz może przyznać Nagrodę z inicjatywy własnej lub na wniosek jednostek oświatowcy, instytucji kultury, stowarzyszeń, Fundacji oraz organizacji pozarządowych, Komisji Oświaty, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie.

Warunki, tryb i zasady przyznania Nagrody Artystycznej określa Regulamin:

Skip to content