Najwyższe uznanie dla społeczności Michałowa. Uroczyste wręczenie nagrody RPO im. Pawła Włodkowica

Społeczność samorządowa Michałowa została wyróżniona tegoroczną nagrodą RPO im. Pawła Włodkowica za zaangażowanie władz gminy i społeczności lokalnej w pomoc migrantom. Poinformował o tym rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek podczas otwarcia punktu pomocy humanitarnej w Michałowie w piątek, 5 listopada. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się w piątek 10 grudnia w Warszawie, w Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

– Nie możemy wybierać, ludzka godność jest niepodzielna. Jeśli chcemy służyć tej idei, bronić praw człowieka, to nie możemy praw nikomu odmówić, dzielić ludzi na tych, którym prawa człowieka przysługują, a którzy nie. Nie możemy godzić się na takie myślenie i praktyki, że oto jakaś osoba jest pozbawiona praw do godności. Kto odmawia praw jednej osobie, odmawia człowiekowi, odmawia ich ludziom. Jako rzecznik praw obywatelskich stanowczo sprzeciwiam się takiej postawie. Z tego założenia wyszła też kapituła tegorocznej nagrody RPO im. Pawła Włodkowica. Jej członkowie bez wahania, jednomyślnie doszli do wniosku, że musimy wyróżnić tych, którzy bronią ludzkiej godności. A ponieważ od kilku miesięcy mamy na granicy kryzys humanitarny, wybór był oczywisty – społeczność samorządowa Michałowa. Miasta w województwie podlaskim, którego postawa i działania stały się w tych trudnych czasach symbolem wrażliwości na ludzkie nieszczęście, a jednocześnie wyrazem solidarności w niesieniu pomocy ludziom potrzebującym, cierpiącym i zapomnianym – powiedział podczas uroczystości rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek.

Zdaniem RPO Społeczność Michałowa zachowuje się godnie, konsekwentnie i odważnie. A nie wszystkim się to podoba. Tym większe uznanie, wdzięczność i satysfakcja, bo przykład Michałowa jest budujący.

– Kto wie, czy właśnie w Michałowie nie rozgrywa się jedna z najważniejszych współczesnych batalii społecznych, etycznych, także prawnych – dodał Marcin Wiącek.

Społeczność Michałowa podczas uroczystości i odbioru nagrody reprezentowali burmistrz Marek Nazarko, przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Bożena Ancipiuk i Bartosz Nos, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie.

– To wielki honor i za ten honor w imieniu wszystkich mieszkańców bardzo dziękuje. Myślę, że niewielu jest gospodarzy, którzy mogą odbierać nagrodę nie dla siebie, nie dla samorządu, a dla całej społeczności. Podjęliśmy działania o utworzeniu punktu pomocy, nikomu do głowy nie przyszło, że wywoła to taki oddźwięk wywoła w całej Polsce i Europie. Nie zrobiliśmy nic takiego wyjątkowego, zwykły odruch. Ale jak usłyszeliśmy, że u nas w lesie dzieje się coś złego, kobiety rodzą, a dzieci mogą być wypychane za płot, powiedzieliśmy, że w naszej gminie tak nie będzie – powiedział burmistrz Marek Nazarko. – My pomagamy poprzez dostarczenie środków, ale to organizacje samorządowe i wolontariusze tam w lesie pomagają najbardziej.

– Dziękuję bardzo, bo ta nagroda jest dla wszystkich organizacji i osób, które działają w strefie i poza nią. Często nie chcą być znani, pomagają anonimowo i bezinteresownie. To naprawdę duże wyróżnienie i mówię o tym z łezką w oku. Bardzo się wzruszyłam, gdy się dowiedziałam o nagrodzie. I obiecuję, że pomagaliśmy, pomagamy i będziemy pomagać, my się tego nie boimy – zapewniła przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Bożena Ancipiuk.

– Chciałbym podziękować druhnom i druhom z całej gminy za wkład i serce. 4 listopada padło hasło o utworzeniu noclegowni i nie zastanawiając się, wzięliśmy się do pracy. Po kilku dniach zaczęły spływać dary. Po dwóch tygodniach utworzyliśmy dodatkowe punkty – w Jałówce i Szymkach. I dalej się to rozkręcało. Zaczęły się zgłaszać organizacje, placówki i szpitale, dowoziliśmy odzież i jedzenie. Zaczęły się też do nas zgłaszać placówki straży granicznej, gdzie przebywały zatrzymane osoby. Dowoziliśmy więc jedzenie i żywność i najbardziej potrzebne rzeczy. I tak robimy do dziś – powiedział prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie Bartosz Nos.

Podczas uroczystości gratulacje złożyli członkowie kapituły, byli rzecznicy praw obywatelskich

Ewa Łętowska, I rzecznik praw obywatelskich: Cieszę się bardzo, że przyznano nagrodę. która doskonale, przez swojego patrona, wpisuje się w misję RPO. Gratuluję wszystkim tej niedużej przygranicznej społeczności, że umieli, chcieli i potrafili się znaleźć w tej trudnej sytuacji.

Adam Zieliński, rzecznik III kadencji: Pragnę wyrazić państwu najwyższy szacunek i wdzięczność za ochronę dobrego imienia Polski, jako kraju, w którym jednostka może liczyć na pomoc. Przynajmniej na pomoc od Was.

Irena Lipowicz rzecznik praw obywatelskich w latach 2010-2015: To wielka radość, że nagrodę otrzymuje społeczność samorządowa Michałowa, reprezentowana przez burmistrza Marka Nazarko i przewodniczącą Marię Ancipiuk. To wielka sprawa, że po raz pierwszy właśnie nagrodę otrzymuje wspólnota samorządowa. Bardzo trudno rozpoznać wyzwanie, które stawia przed nami historia. W przypadku tej gminy wyzwanie przyszło nagle, ale Państwo potrafiliście mu sprostać. Dobro wspólne znalazło ucieleśnienie w waszym działaniu. Panie burmistrzu, pani przewodnicząca proszę przyjąć hołd od nas i wyrazy najwyższego uznania!

Intencją przyznania Nagrody im. Pawła Włodkowica jest wyróżnienie ludzi, instytucji, wspólnot, które chronią wartości, które chronią wolności i prawa człowieka, niejednokrotnie przy braku wsparcia ze strony większości.

Nagrodę przyznaje Kapituła, w której skład wchodzą wszyscy rzecznicy praw obywatelskich i dotychczasowi laureaci Nagrody – za obronę podstawowych wartości i prawd, nawet wbrew zdaniu większości.

Kapituła obradowała 3 listopada br. To Marcin Wiącek zaproponował, by w tym roku uhonorować Nagrodą społeczność samorządową miasta Michałowa. Decyzję o uhonorowaniu Kapituła podjęła jednomyślnie.

Patron Nagrody

Paweł Włodkowic (urodzony ok. 1370 r., zmarł w 1435 r.) – uczony, pisarz religijny i polityczny, obrońca interesów Polski w sporach z Krzyżakami. Był rektorem Akademii Krakowskiej w latach (1414 – 1415), potem prorektorem, a następnie osiadł jako proboszcz w Kłodawie. Brał udział w soborze w Konstancji (1414 – 1418), gdzie przedstawił „Tractatus de potestate papae et imperatoris respektu infidelium” (O władzy papieża i cesarza nad niewiernymi). Sprzeciwił się w nim chrystianizacji drogą wojen i przemocy oraz opowiedział się za prawem pogan do zachowania własnej tożsamości politycznej. Reprezentował Polskę przeciwko Krzyżakom na sądzie rozjemczym cesarza Zygmunta Luksemburskiego w 1420 roku we Wrocławiu oraz w 1421 roku na sądzie papieskim w Rzymie.

Laureatami nagrody zostali m.in. miesięcznik Więź, siostra Małgorzata Chmielewska, Antonin Scalia (Sąd Najwyższy USA), Aleksandr Bialacki (białoruski działacz społeczny), ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Adam Strzębosz, Wiktor Osiatyński.

Skip to content