GMINNE PRZEDSZKOLE CZYNNE OD 11 MAJA!

W poniedziałek, 4 maja, w Ratuszu odbyło się spotkanie Burmistrza, przewodniczących wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Michałowie, Przewodniczącej Rady Miejskiej w Michałowie i pani dyrektor Gminnego Przedszkola w Michałowie. Tematem rozmów była m.in. kwestia tego czy od 6 maja nasze przedszkole powinno zacząć przyjmować dzieci. W zeszłym tygodniu burmistrz o opinię w tej sprawie zwrócił się również do rad pedagogicznych i rad rodziców. Pani dyrektor oświadczyła, że rada rodziców i rada pedagogiczna są za otwarciem. Następnie poinformowała, że bez problemu jest w stanie dostosować się do wytycznych Generalnego Inspektora Sanitarnego i że większość środków ochrony osobistej już posiada na stanie. Przekazała je gmina i przekazuje Urząd Wojewódzki. Dyskutowano o ewentualnych zagrożeniach i wszelkich aspektach tej decyzji. Ostatecznie rekomendowano pani dyrektor, że powinna się przygotować w takim razie do otwarcia przedszkola od 11 maja. Ma również opracować wszystkie procedury i zorientować ilu rodziców zdecyduje się przyprowadzić w poniedziałek swoje pociechy do przedszkola. Pani dyrektor wskaże również potrzeby w zakresie odkażania pomieszczeń i zabawek. Gmina dysponuje bowiem ozonatorami.

Jeżeli chodzi o oddział przedszkolny w szkole podstawowej – sytuacja jest odwrotna. W związku ze stanowiskiem Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców – nie zdecydowano się na jego otwarcie.

– Rady w przedszkolu były za tym by dzieci mogły wrócić, natomiast w szkole stanowisko było odmienne. Dlatego po dzisiejszej dyskusji postanowiliśmy, że na razie otworzymy tylko przedszkole. Byłem przekonany, że oba środowiska będą przeciwne, skoro jednak jest chęć i potrzeba by dzieci wróciły to dlaczego mamy tak nie zrobić – mówi Burmistrz Marek Nazarko.

 

Skip to content