NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE na terenie Powiatu Białostockiego

 

 

Kto może skorzystać?

Każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 

Co obejmuje ?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
  3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika
    z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Gdzie można uzyskać pomoc?

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone przez Powiat Białostocki:

Białystok   Starostwo Powiatowe w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 16-569 Białystok, tel. 85 740 39 26.

Poniedziałek:          1100 – 1500

Wtorek – Piątek:      900 – 1300

Czarna Białostocka – Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej, ul. Sienkiewicza 7, 16-020 Czarna Białostocka, tel. 85 722 27 20.

Poniedziałek:         1100 – 1500

Wtorek – Piątek:     900 – 1300

Łapy – Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 15, 18-100 Łapy,
tel. 85 715 27 20 wew. 25.

Poniedziałek:         1100 – 1500

Wtorek – Piątek:     900 – 1300

 

W powyższych punktach porady prawne udzielane są w poniedziałki i wtorki przez Radców Prawnych, a w środy, czwartki i piątki przez Adwokatów.

 

 

Punkty prowadzone przez Caritas Archidiecezji Białostockiej:

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej:

Michałowo – Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, tel. 85 713 17 73.

Poniedziałek – Piątek:   900 – 1300

Porady prawne udzielane są przez magistra prawa.

 

Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Choroszcz –  ul. Sienkiewicza 42, 16-070 Choroszcz, tel.  85 722 26 80 .

Poniedziałek –  Wtorek: 800 – 1200

Środa:   1230  –  1630

Czwartek –  Piątek:   800 – 1200

Juchnowiec Kościelny – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księżynie, ul.  Alberta 2,

16-001 Księżyno, tel. 601 266 099.

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek:  1230 – 1630

Środa, Piątek:    800 – 1200

 

W powyższych punktach poradnictwo obywatelskie jest prowadzone przez Radców Prawnych.

Zapisy telefoniczne od poniedziałku do piątku pod nr tel. 519 314 080 w godzinach:

poniedziałek 800 – 1600   wtorek – piątek 730 – 1530

 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość,
tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, przy użyciu wideokonferencji, po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym wyżej nr telefonu wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Skip to content