Nowa inicjatywa Burmistrza Michałowa

Decyzja po stronie Zarządu Województwa Podlaskiego, ale jest szansa na remont drogi Juszkowy Gród – Jałówka

Na stan drogi łączącej miejscowości Juszkowy Gród – Jałówka w gminie Michałowo od lat skarżą się nie tylko kierowcy czy pasażerowie aut, ale i mieszkańcy.  I nic dziwnego, droga od dawna nie była remontowana, a po ostatniej śnieżnej zimie jej stan jest tragiczny.

Właścicielem drogi jest Urząd Marszałkowski. Fakt, że jest to droga wojewódzka, oznacza większe koszty remontu czy przebudowy, gdyż drogi wojewódzkie mają wyższy standard. Środki na jej przebudowę można by pozyskać z RPO, ale już z Funduszu Dróg Samorządowych – nie (z FDS finansowane są remonty dróg lokalnych tj. gminne i powiatowe). Nie oznacza to jednak, że jest to niemożliwe, ale na pewno skomplikowane

Podobnie jak było z odcinkiem drogi Widły-Żednia- Michałowo –Juszkowy Gród zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, aby został on wyremontowany. I udało się! Za to wielokrotnie dziękowałem Marszałkowi i Zarządowi Województwa. W przypadku odcinka drogi Juszkowy Gród –Jałówka podjąłem wszelkie realne i możliwe do wykonania działania, mające na celu wyremontowanie tego odcinka. Jednocześnie chcę mieszkańców przeprosić, że na bieżąco nie informowałem o moich działaniach, jednakże czekałem, aż będę mógł przekazać pozytywne informacje, jak też obawiałem się działań mniej życzliwych ludzi. W ubiegłym tygodniu Dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, w jednym z wywiadów prasowych przedstawił, jakie propozycje złożyliśmy Marszałkowi. Skłoniło to mnie, by przedstawić opinii publicznej szerzej moje działaniaBurmistrz Michałowa Marek Nazarko

I tak:

3 czerwca ubiegłego roku Burmistrz Marek Nazarko zwrócił się do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z wnioskiem o remont drogi na tym odcinku i zadeklarował dofinansowanie inwestycji w przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie z innych źródeł. 15 czerwca 2020 r. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich przyznał, że remont, a w zasadzie kompleksowa przebudowa drogi jest konieczna, „jednak to jedna z najmniej uczęszczanych tras w regionie (ruch na poziomie 576 pojazdów na dobę, przy średniej na pozostałych ciągach drogowych wynoszącej 2.565 pojazdów na dobę) toteż nie znajduje się wśród priorytetów Regionalnego Planu Transportowego Województwa Podlaskiego, a szanse realizacji takiej inwestycji (szacunkowy koszt realizacji projektu: 170-180 mln zł) są bliskie zeru”.  Zdaniem PZDW nawet kapitalny remont tego odcinka drogi to wydatek rzędu 16 mln zł.

17 czerwca Burmistrz Marek Nazarko zwrócił się do Marszałka Województwa Podlaskiego z propozycją, że gmina przejmie ten odcinek drogi wojewódzkiej, a po zmianie kategorii, będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie w ramach FDS. Biorąc pod uwagę obowiązki, które przejmuje na siebie gmina, jak też oszczędności województwa na skutek przekazania i zejście tym samym z kosztów remontów bieżących, samorząd województwa przekazałby gminie Michałowo wraz drogą kwotę 5 mln. zł, co posłużyłoby jako wkład własny gminy, by starać się o dofinansowanie z FDS.

 

Pod koniec września ubiegłego roku Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś poinformował, że Zarząd Dróg jest gotowy do przekazania drogi gminie Michałowo w roku następnym, po uprzednim zarezerwowaniu kwoty 5 mln zł w budżecie województwa na rok 2021.

Stanowisko Zarządu Województwa przyjęliśmy z nadzieją i satysfakcją. W takiej sytuacji jedyny realny sposób na wyremontowanie tej drogi to pokazanie korzyści dla obu stron. Obecnie Zarząd Województwa, czy tego chce czy nie, ponosi ogromne koszty nawet bieżących remontów (bo ta droga jest w tragicznym stanie). A jeżeli droga ma być wyremontowana, to musi być zmieniona jej kategoria, żeby móc ją wyremontować w niższym standardzie, a co za tym idzie po niższych kosztach i dodatkowo móc pozyskać środki na jej remont z FDS. – tłumaczy Burmistrz Nazarko.

W połowie stycznia 2021. Zarząd Województwa Podlaskiego podtrzymał deklarację przekazania gminie odcinka drogi Juszkowy Gród – Jałówka, zaznaczył jednak, że w bieżącym roku nie dysponuje takimi środkami w wysokości 5 mln zł na drogę, ale będzie stale poszukiwał źródła finansowania dla przedmiotowego przedsięwzięcia”.

W poniedziałek 29 marca br. Burmistrz Michałowa zaproponował Zarządowi Województwa Podlaskiego rozłożenie kwoty 5 mln zł na trzy transze na lata 2021-2023.

Burmistrz Marek Nazarko:  Obecnie, jak widać wszystko zależy od Samorządu Województwa Podlaskiego. Mam nadzieję, że podobnie jak pierwszy odcinek tej drogi, tak też drugi, przy wspólnym wysiłku samorządów Michałowa i województwa zostanie wyremontowany. Wszystkich proszę o pomoc i lobbowanie w tej sprawie. Stanowisko Burmistrza Michałowa staram się pełnić w sposób jawny i kreatywny jak tylko potrafię. Jeżeli uważałbym, że czegoś nie należy robić – powiedziałbym to, a nie udawał. W tym przypadku jestem zdania, że jeżeli jakieś przedsięwzięcie należy wykonać, to muszę znaleźć sposób i zrobię wszystko, żeby je sfinalizować.

.

 

 

Skip to content